O nás

 Poslání spolku:

 pomáhat zejména seniorům, dospělým osobám se zdravotním postižením, dětem a rodičům řešit jejich nepříznivou životní   situaci nebo jí předcházet tak, aby všichni měli rovné šance žít kvalitní život v přirozeném prostředí a možnost se zapojit do   společenského dění

 

 K hlavním cílům spolku patří:

  •  organizování aktivit, které vedou k udržení schopností, dovedností, fyzických i mentálních sil jedince a  podporují jeho   soběstačnost v přirozeném prostředí 
  •  pomáhat zvýšit právní povědomí cílové skupiny
  •  formou výchovného působení rozvíjet u dětí, většinou ze znevýhodněného prostředí, jejich schopnosti, dovednosti a návyky
  •  zlepšovat situaci klientů ve společnosti
 

 Způsob realizování našich aktivit:

  1.  DUHOVKA - je otevřená všem klientům a nabízí sociálně aktivizační činnosti. Součástí Duhovky je i Miniklub, kde pořádáme   besedy, přednášky a zajišťujeme tvůrčí aktivity, zpravidla 1 x týdně pro specifické skupiny klientů.
  2.  pořádáme odborné kurzy, školení, workshopy a jiné vzdělávací akce pro odbornou a laickou veřejnost
  3.  nabízíme kariérové poradenství a koučování v rovině životní a vztahové 
  4.  jsme součástí pracovních skupin v odborných institucích, např. Fondu dašího vzdělávání a v KÚ Jihomoravského kraje, kde   se spolupodílíme na tvorbě koncepcí v oblasti kariérového poradenství
  5.  spolupracujeme s jinými istitucemi, neziskovými organizacemi a orgány státní správy, které mají podobný cíl 
  6.  publikační činnost, Mgr. Dagmar Navrátilová je spoluautorka knih: Age management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj   reagovat. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012.  Age management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická   příručka. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012.                                                                                        
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Pretium z.s.
adresa pouze pro doručování: Družstevní 1, Brno 621 00
adresa poskytování služeb: Anenská 10, 3. patro, Brno, 602 00

605 473 183

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode