Aktuální informace

                                                                                               

V roce 2018 vám nabízíme:

1.  kariérové poradenství 

2.  koučování osobní i v oblasti mezilidských vztahů

3.  sociálně aktivizační činnosti "DUHOVKA"  a Miniklub pro seniory, OZP,  děti a       rodiče

4.  seminář s názvem "Toužíte posílit sebevědomí, ale nevíte jak?"

5.  přednášky

 

ad 1) kariérové poradenství

Potřebuje získat radu i informace v otázce vzdělávání a rozvoji kariéry? Nevíte, jak se orientovat ve stále se dynamičtěji se        měnícím trhu práce, jak si naplánovat a řídit kariéru? Přijděte k nám, pomůžeme vám při sestavení osobnostního profilu, odhalit vaše silné stránky, poradíme při tvorbě životopisu i při zpracování podnikatelského plánu. Připravíme vás na pohovor, můžeme simulovat účast na výběrovém řízení.

 

ad 2) koučování osobní i v oblasti mezilidských vztahů 

Hledáte způsob, jak se cítit lépe? Chcete umět řešit složité situace v oblasti mezilidských vztahů, rodiny a zdraví, rozvíjet svůj osobnostní potenciál? Potřebujete zvýšit svoje sebevědomí a sebedůvěru? Nabízíme vám účinný prostředek - koučování - metodu, pomocí které vám kouč pomáhá dosáhnout cíle. 

Kariérové poradenství a koučování poskytujeme v prostorách naší organizace v Brně na ul. Anenská 10, 3. patro. 

Termín schůzky je třeba sjednat dopředu telefonicky na čísle 605 473 183                 nebo e-mailem: pretium@centrum.cz. 

A kdo se vám bude věnovat?  

Mgr. Dagmar Navrátilová - poradkyně, koučka a socioterapeutka s mnoholetými zkušenostmi z oblasti mezilidských vztahů a kariérového poradenství. 

Cena koučování je přijatelná i pro vás, odvíjí se od zakázky a jejího obsahu, stanoví se na úvodní schůzce, která je zdarma.

    Motto: "I VY MŮŽETE PROŽÍT SPOKOJENĚJŠÍ ŽIVOT"

 

 V2. CHYSTÁME PRO VÁS SEMINÁŘ " JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ"  

ad 3) sociálně aktivizační činnost "DUHOVKA"  a Miniklub pro seniory, OZP, děti a rodiče - celoroční provoz

Činnosti pro klienty včetně provozu Miniklubu, který bývá zpravidla 1 x týdně, realizujeme v prostorách spolku na Anenské 10 v Brně. Zaměřujeme se na podporu kognitivních funkcí, drobnou rukodělnou tvorbu, hrajeme deskové hry, pořádáme besedy apod. Pro specifické cílové skupiny klientů organizujeme jedno i vícedenní setkání a výlety, poznáváme pamětihodnosti, kulturní památky, přírodu, děti tábornický život.

 

ad 4) Připravujeme pro Vás seminář "Toužíte posílit sebevědomí, ale nevíte jak?". Neslibujeme zázračnou metodu, ale pomůžeme vám vytvořit vlastní způsob řešení problémů, který vás přivede k životní  spokojenosti. 

Termín zahájení semináře zde bude včas zveřejněn.

 

ad 5) přednášky 

pro různé skupiny klientů, téma přednášek je upraveno podle potřeb žadatelů, např. jak uspět na trhu práce, zdravý životní styl, jak zvládnout pohovor.....                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Pretium o.s.
adresa pouze pro doručování: Družstevní 1, Brno 621 00
adresa poskytování služeb: Anenská 10, 3. patro, Brno, 602 00

605 473 183

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode