Pretium z.s.

Spolek Pretium z.s. byl zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR dne 20.10.2011 původně jako občanské sdružení. V souladu se   zněním nového Občanského zákoníku došlo ke změně právní formy na spolek, zápis do spolkového rejstříku Krajského soudu   v Brně proveden dne 1.1.2014.

 

                            IČ spolku: 22769463

                            číslo našeho účtu u FIO banky: 2000227888/2010

 

 Předsedkyně spolku: Mgr. Dagmar Navrátilová

                               telefonní číslo: 605 473 183    

 

Projekty a sociálně aktivizační činnosti můžeme realizovat díky finanční podpoře zejména Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, MČ Brno střed,  MČ Brno Řečkovice a Mokrá hora a fyzickým osobám.                                 

Uvedeným dárců i ostatním sponzorům děkujeme za jejich přízeň.

 Do aktivit pořádaných spolkem jsou také zapojeni dobrovolní spolupracovníci, kterým děkujeme.

 Pokud i vy máte zájem se spolupodílet na našich aktivitách, rádi vás uvítáme.

                                                      

                                                                   

 

Kontakt

Pretium z.s.
adresa pouze pro doručování: Družstevní 1, Brno 621 00
adresa poskytování služeb: Anenská 10, 3. patro, Brno, 602 00

605 473 183

 

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode