Sociální služby

 

nabízíme pro:

 

seniory 

 

  • poradenství sociální, psychologické, případně právní
  • zajišťujeme jednodenní  i několikadenní zájmové a volnočasové aktivity, které slouží k zajištění kontaktu seniorů se společenským prostředím
  • realizujeme činnosti na udržení osobních i sociálních schopností
  • pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů                                                                             

 

zdravotně postižené  

  • poradenství sociální, psychologické, případně právní
  • připravujeme podmínky pro fungování svépomocné skupiny rodičů psychicky nemocných dětí