Sociální služby

nabízíme pro:

rodiny s dětmi do 15 let

  • poradenství sociální, psychologické, případně právní
  • při práci s rodinou nebo klientem se zaměřujeme na změnu jejich hodnotových orientací, názorů, pomáháme při začleňování do společenských struktur včetně pracovních a školských, soustředíme se na rozvoj a výcvik sociálních kompetencí klientů, a to i formou skupinových aktivit
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi realizujeme ambulantně, ale zejména prostřednictvím terénní činnosti formou návštěv v rodinách, pomáháme při zajištění chodu domácnosti, vytvoření podnětného výchovného prostředí, u dětí se zaměřujeme na rozvoj řečových dovedností včetně rozvoje grafomotoriky, hrubé i jemné motoriky, je nabízena činnost zaměřená na prevenci jazykových nedostatků. S dospělými uživateli je služba zahájena na základě jejich žádosti.  
  • zajišťujeme jednodenní společenské aktivity poznávací, sportovní, plánujeme i několikadenní výjezdové programy (změna prostředí, kontakt s přírodou)

 

seniory 

  • poradenství sociální, psychologické, případně právní
  • zajišťujeme jednodenní  i několikadenní zájmové a volnočasové aktivity, které slouží k zajištění kontaktu seniorů se společenským prostředím
  • realizujeme činnosti na udržení osobních i sociálních schopností
  • pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů                                                                             

 

zdravotně postižené  

  • poradenství sociální, psychologické, případně právní
  • připravujeme podmínky pro fungování svépomocné skupiny rodičů psychicky nemocných dětí