Ostatní služby

Spolek pořádá  semináře a přednášky zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání dětí, soužití v rodině a spulupráce rodiny se školou.

nabízíme pro:

rodiny s dětmi do 15 let

  • poradenství sociální, psychologické, případně právní
  • při práci s rodinou nebo klientem se zaměřujeme na změnu jejich hodnotových orientací, názorů, pomáháme při začleňování do společenských struktur včetně pracovních a školských, soustředíme se na rozvoj a výcvik sociálních kompetencí klientů, a to i formou skupinových aktivit
  • sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi realizujeme ambulantně, ale zejména prostřednictvím terénní činnosti formou návštěv v rodinách, pomáháme při zajištění chodu domácnosti, vytvoření podnětného výchovného prostředí, u dětí se zaměřujeme na rozvoj řečových dovedností včetně rozvoje grafomotoriky, hrubé i jemné motoriky, je nabízena činnost zaměřená na prevenci jazykových nedostatků. S dospělými uživateli činnosti zahajujeme na základě jejich žádosti.  
  • zajišťujeme jednodenní společenské aktivity poznávací, sportovní, plánujeme i několikadenní výjezdové programy (změna prostředí, kontakt s přírodou)

 

K dalším aktivitám, které spolek pořádá, patří:

  • zajišťování a realizace odborných kurzů, seminářů, workshopů a jiných vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost
  • koučování mezilidských vztahů

 

Podrobnější informace ohledně nabízených aktivit jsou uvedeny  v sekci  "aktuální informace" našich webových stránek.