O nás

Hlavním cílem naší organizace je zlepšovat kvalitu života zejména seniorů a  zdravotně postižených osob. K prostředkům na zajištění cílů patří:

 

  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, registrované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, č.j. JMk 76543/2013
  • poradenská  činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovy je poskytována   jednorázově nebo formou dlouhodobé podpory rodiny.
  • přednášková činnost zaměřená na problematiku výchovy a vzdělávání, prevence stresu, motivaci, komunikaci, zdraví a nemoci, rodinných financí apod.
  • zajišťování výchovně vzdělávacích aktivit  zaměřených na rozvoj schopností, dovedností, znalostí a návyků u dětí  a sociálně aktivizačních činností pro naše klienty.
  • pomoc při jednání s úřady a při prosazování práv a zájmů klientů, kteří se ocitli v obtížné životní situaci
  • koučování v rovině životní, výkonnostní a profesní

 

Klienti se mohou objednat v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin telefonicky na číslo 605 473 183 nebo prostřednictvím mailové pošty pretium@centrum.cz.

 

Registrované sociální služby a služby poskytované v rámci projektů jsou pro naše klienty bezplatné.

 

Finanční prostředky na výkon činností spolku získáváme z různých grantových a dotačních projektů, grantů a darů.  Na realizování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižení se finančně spolupodílí i Magistrát města Brna, Městská část Brno Střed, Řečkovice, ÚP ČR KrP Brno a další instituce. Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme.

Číslo našeho účtu u FIO banky:  2000227888/2010. 

 

V roce 2015 realizujeme za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje projekty "Volnočasové aktivity jako podpora rodinného prostředí" a "Senioři a zdravý životní styl".

 

Pretium z.s. spolupracuje s institucemi, orgány státní správy a jinými neziskovými organizacemi, které mají podobný cíl, zprostředkováváme kontakt s dalšími odborníky.

 

Spolek pořádá i odborné kurzy, semináře, workshopy a jiné vzdělávací akce pro odbornou a laickou veřejnost, nabízíme také koučování životní, výkonnostní a profesní. Podrobné informace najdete v sekci "aktuální informace".

 

 

 

 

Do aktivit pořádaných spolkem jsou zapojeni také dobrovolní spolupracovníci. Pokud i vy máte zájem spolupodílet se na našich aktivitách, rádi vás uvítáme.

 

V roce 2015 jsme realizovali projekty:

 

1. Senioři a zdravý životní styl (finanční podporu poskytl Jihomoravský kraj)

2. Volnočasové aktivity jako podpora rodinného prostředí (finanční podporu poskytl Jihomoravský kraj)

 

 

V roce 2014 jsme realizovali projekt:

  • Žijeme společně - senioři a děti se zdravotním postižením - projekt finančně podpořil Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 

V roce 2013 jsme realizovali projekty: 

  • Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením jako prevence závislosti na péči ostatních - projekt finančně podpořil Krajský úřad Jihomoravského kraje 
  • Aktivní matky s dětmi, prevence nežádoucích společenských jevů