Pretium z.s.

Jsme nezisková organizace, která poskytuje obecně prospěšné činnosti specifickým skupinám obyvatel.

Posláním naší organizace je pomáhat zejména seniorům, zdravotně postiženým, dětem a rodičům  řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život v přirozeném prostředí a zapojit se do společenského dění.

K hlavním cílům patří:

  • organizování aktivit, které povedou k udržení schopností a dovedností fyzických i mentálních, jenž podporují soběstačnost v přirozeném prostředí jedince
  • pomáhat zvýšit právní povědomí cílové skupiny
  • formou výchovného působení rozvíjet u dětí ze sociokulturně i socioekonomicky znevýhodněného prostředí jejich schopnosti, dovednosti a návyky
  • zlepšovat situaci klientů ve společnosti. 

Způsoby realizování činností:

1. poskytujeme sociálně aktivizační činnosti pro seniory a osoby zdravotně postižené DUHOVKA

2.  pořádáme semináře a kurzy pro širokou veřejnost, nabízíme koučování, podrobné informace uvádíme v aktualitách 

3.  spolupracujeme s jinými institucemi i neziskovými organizacemi  a orgány státní správy, které mají podobný cíl

Jsme zde pro Vás a připraveni Vám pomociKontakt:  605 473 183

 

Sociálně aktivizační činnosti a projekty můžeme realizovat díky finanční podpoře zejména Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, MČ Brno střed,     MČ Brno Řečkovice. Uvedeným dárců i ostatním sponzorům děkujeme za jejich přízeň.

 

 

 

 


 

 

Spolek pořádá i odborné kurzy, semináře, workshopy a jiné vzdělávací akce pro odbornou a laickou veřejnost, nabízíme také koučování mezilidských vztahů.  Podrobné informace najdete v sekci "aktuální informace".