Pretium z.s.

Jsme nezisková organizace, která poskytuje obecně prospěšné činnosti specifickým skupinám obyvatel.

Posláním naší organizace je pomáhat zejména seniorům a zdravotně postiženým řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život v přirozeném prostředí a zapojit se do společenského dění.

K hlavním cílům patří:

  • organizování aktivit, které povedou k udržení schopností a dovedností fyzických i mentálních, jenž podporují soběstačnost v přirozeném prostředí jedince
  • pomáhat zvýšit právní povědomí cílové skupiny
  • formou výchovného působení rozvíjet u dětí ze sociokulturně i socioekonomicky znevýhodněného prostředí jejich schopnosti, dovednosti a návyky
  • zlepšovat situaci klientů ve společnosti. 

Způsoby realizování činností:

1. od ledna 2014 poskytujeme registrované sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby zdravotně postižené DUHOVKA, služba je poskytována pro klienty zdarma, a to formou:

terénní - v přirozením prostředí jedince 1 - 2x týdně po dobu á 60 minut, případně podle domluvy. Se souhlasem  klienta nabízíme aktivity vedoucí ke zlepšení motorických a kognitivních funkcí, komunikačních dovedností a ke zlepšení fyzické kondice, také se zaměříme na obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

ambulantní - nabízíme klientům, kteří preferují prostředí mimo domov a přejí si nás navštívit, případně se obávají mluvit o svých problémech doma

v Miniklubu -  pořádáme besedy, přednášky, zajišťujeme tvůrčí činnosti (kurz malování, keramiky, trénink paměti apod.)

2.  pořádáme semináře a kurzy pro širokou veřejnost, nabízíme koučování, podrobné informace uvádíme v aktualitách 

3.  spolupracujeme s jinými institucemi i neziskovými organizacemi  a orgány státní správy, které mají podobný cíl

Jsme zde pro Vás a připraveni Vám pomociKontakt:  605 473 183

 

Sociálně aktivizační služby a projekty můžeme realizovat díky finanční podpoře zejména Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, MČ Brno střed,     MČ Brno Řečkovice. Uvedeným dárců i ostatním sponzorům děkujeme za jejich přízeň.